Suunnittelupalvelut ammattitaidolla

Sähkösuunnittelu Kepsu Ky

tekee sähkö- ja telesuunnittelua sekä asennustöiden valvontaa.
Yrityksen toimitilat sijaitsevat Kouvolan ydinkeskustassa ja päätoimialue on Kaakkois-Suomi.

Sähkö- ja telesuunnittelu

  • Rakennusten sähkö- ja telejärjestelmien suunnittelu
  • Rakennusten hankesuunnitelmat
  • Turvallisuussuunnitelmat: kulunvalvonta, kamera, palo- yms. kokonaisuuden koordinointi

Asennustöiden valvonta

  • Sähköasennustöiden valvonta työmaalla

Kuntoarviot ja energiakatselmoinnit

  • Rakennusten sähkölaitteistojen kuntoarviot
  • Julkisten kohteiden sähkölaitteistojen energiakatselmoinnit

Suunnitteluprosessi

Ennen varsinaista toteutusta, sekä sen aikana ja jälkeen tehtävä suunnittelutyö voidaan jakaa eri vaiheisiin alla olevan suunnitteluprosessin mukaisesti.
Hankkeesta riippuen kohteen kokonaissuunnittelu voidaan tilata kerralla tai jakaa pienempiin osakokonaisuuksiin.

Yrityksemme tarjoaa eri hankkeisiin kokonaissuunnittelua tai prosessin osia tarpeenne mukaan.